Stoor´n kommer bli en världsunik byggnad sett till storlek, hur den ska konstrueras och även dess estetiska yttre. För det är inte bara formen som ska likna en älg, ytskiktet ska utformas på ett sätt så det efterliknar älgens päls. Detta genom att värmebehandla trä i en process där olika områden på panelen ska få olika bruna nyanser för att skapa illusionen av en naturlig älg. Genom att anpassa temperaturen så kan man ge träskiktet den nyans man vill åt, från ljusbrunt till näst intill svarta nyanser.

På LTU i Skellefteå har man en världsunik utrustning för att analysera och utföra värmebehandling av trä. Genom processen så går man ett steg längre i förädling av råvaran. Trät blir mer tåligt och kan lättare klara av de extrema klimatvariationerna som kommer ske på toppen av berget Vithatten där Stoor´n ska stå. Tom Morén, professor i träteknik på LTU har i sin forskning testat värmebehandlat trä mot de påfrestningar som material måste tåla.