omossthorbjorn

“DET FJÄRDE BENET”

Under decennier har Norra Sverige livnärt sig på vad naturen kan förse oss med. Skogsindustri, malmbrytning och vattenkraft har genererat arbete för hundratusentals människor. Dessa tre ekonomiska huvudpelare har skapat förutsättningar för jobb och export av kvalitativt råmaterial och färdiga produkter till hela omvärlden.

Tiderna förändras. Den globala konkurrensen på dessa tre marknader pressar lönsamheten vilket gör att vi som nation behöver ytterligare inkomstkällor. Under de senaste 20 åren har turismen vuxit och stimulerat ett ökande antal lokala entreprenörer i Norrbotten och Västerbotten.

Denna utveckling har lagt grunden för ett ökat internationellt intresse. För att ta fasta på möjligheterna turismen ger och maximera människoflödet till den kompetenta destination vår region har blivit, behövs en ikon som drar till sig uppmärksamheten.

signatur2
Thorbjörn Holmlund, Idégivare till Stor´n


BAKGRUND & VISION

Idén till Stoor´n föddes ur en medvetenhet om vildmarkens betydelse för människan, en livslång erfarenhet av samhörighet med naturen. Arkeologer har visat att våra förfäder i nordliga Sverige för 5000 år sedan till stor del livnärde sig på och överlevde tack vare älgen, något som möjligen än idag kan bidra till vår fascination av detta ståtliga djur.

Sedan 1996 har vi haft privilegiet att uppleva mötet mellan skogens konung och tusentals människor från hela världen. Dessa möten som ena gången varit över på ett fåtal sekunder och andra tillfällen varat över 30 minuter har haft en gemensam effekt på åskådaren, tiden har tyckts stå stilla.

Upplevelsen av vilda djur i allmänhet och älgen i synnerhet har alltid fascinerat våra gäster oavsett deras härkomst. Efter sex års erfarenhet av turismbranschen och dessa upplevelser fick Thorbjörn idén till världens största älg som med tiden fick namnet Stoor´n, ett dialektalt ord för “den store”.

På toppen av Vithatten skall den stå, delad mellan två län och två kommuner. En symbol för vildmarkens viktiga roll i våra liv och samhället. En gränsöverskridande ikon som förenar lokalt och nationellt kunnande, skapar förutsättningar för ökad turism samt inspirerar samarbete mellan entreprenörer. Ett konstverk skapat av furu, som signalerar och ytterligare förstärker Sveriges roll som en av världens ledande nationer för träindustrins utveckling.

Med ett skelett av råstarkt norrländskt limträ, täckt av ett ytskikt som genomgått temperaturbehandling för att nå en naturtrogen färg och en i världsklass väderbeständig träyta, kommer Stoor´n pryda toppen på berget Vithatten.

Inom sina 45 meters höjd, 47 meters längd och 12 meters bredd skall tre våningsplan på 500m² vardera husera en restaurang, ett konferensplan samt museum, konsertsal och utställningsyta av modernt snitt med influenser av naturen. Den bärande konstruktionen skall synliggöras invändigt, likaså älgens kroppsform vilket kommer att förstärka känslan av byggnadens unika typ.

Utöver Stoor´ns rika utbud av information, kultur och aktiviteter finner besökare även en ofantlig mängd möjligheter i denna region som präglas av brinnande entreprenörsanda. Denna glöd möjliggör en rik flora av naturnära vildmarksupplevelser som exempelvis älgsafari, hundspann, isfiske, vildmarksspa, mountainbikestigar, skoterturer och exklusiv närodlad mat.

I de kringliggande kommunerna finns god variation på husrum som sträcker sig från enkla vandrarhem till exklusivt vildmarksboende och högklassiga hotell vilket förser besökare med den variation som behövs.

Efter många år av utveckling och en handfull avklarade motgångar är vårt hopp om förverkligandet av Stoor´n starkare än någonsin. Den stora skara privatpersoner och företag som visat moraliskt och ekonomiskt stöd har gett oss kraft under denna resa. Med hopp om liknande stöd i större skala vänder vi oss nu till näringslivet och kommunerna för den slutliga finansiella knuffen som skall ro projektet i hamn.

Nu sätter vi Stoor’n på klövarna!