- För besöksnäringen i vår region skulle det här vara alldeles fantastiskt.
Maria Broman, VD på Visit Skellefteå berättar om vår regions behov av en ikon för locka hit besökare från hela världen. En riktig ”dragare” som skulle skapa utveckling och tillväxt inom besöksnäringen och ge ett lyft till hela näringslivet.