• Greger Lindgren, teknisk chef på Martinssons och Fred Brännström, byggkonsult i Skellefteå.

TV: De kommer att konstruera Stoor´n

Världens största älg har ända sedan idéen uppkom i slutet av 90-talet väckt stort intresse världen över. Stoor´n kommer att bidra till nya jobb, etableringar, en växande besöksnäring och inte minst blir det en ikon för träbyggandet där vi i …

Läs mer >


  • Vy över Vithatten (montage)

Thorbjörns vinterturné med Stoor´n

Tack vare de senaste årens stadigt växande turism och det ständigt ökande antalet entreprenörer har Norrland mognat till en väldigt kompetent destination som lockar internationella besökare samtidigt som intresset på nationell nivå ökar. Den nationella tillströmningen av gäster till Norrland och …

Läs mer >

  • Thorbjörn berättar om Stoor´n

TV: Thorbjörn berättar om Stoor´n på matfesten

Svansele Vildmarkscenter medverkade under matfesten i Skellefteå 2014. Mitt i allt vildmarksmatlagande fick Thorbjörn möjligheten att besöka scenen för att berätta om sin turismverksamhet och givetvis även planerna kring Stoor´n, så besökarna fick både god mat och en show.  Matfesten i helhet var …

Läs mer >

  • lillen13

Invigning av Lillen i Svarttjärn

I slutet av augusti var det dags för invigning av byn Svarttjärns nya besöksmål Havsvågen. En historisk plats uppe på Liberget där det finns lämningar från inlandsisens tillbakadragande för ca 7000 år sedan. För att göra besöksmålet extra intressant för …

Läs mer >